O Szkole
  Aktualności
 Program
Plan Zajęć
Lokalizacja
Kontakt
Kalendarz
Sponsorzy
Taniec
Z życia szkoły
Archivum Szkolne
ZHP

Program

W roku szkolnym 2014 / 15 posiadamy niżej wymienione grupy wiekowe:

 • Przedszkole - Junior Kindergarden
 • Przedszkole - Senior Kindergarden
 • Klasa I
 • Klasa II
 • Klasa III

 

 • Klasa IV
 • Klasa V
 • Klasa VI
 • Klasa VII
 • Klasa VIII
 • Kurs kredytowy: level 2, 3, 4

 

 

Credit Course Code

 

   Level 2 - LRQ BD

   Level 3 - LRQ CU

   Level 4 - LRQ DU

Religia

Przed lekcjami języka polskiego, w każdej klasie odbywają się lekcje religii zgodnie z programem dla każdej grupy wiekowej.

·      Dzieci przygotowywane są przez Katechetę do przyjęcia Sakramentów: w II-giej klasie do Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej i w klasie VIII-mej do Sakramentu Bierzmowania. Dzieci będą przystępować do Komunii Świętej w Kościele na Scarborough , w Parafii Matki Bożej Krolówej Polski.

·      Lekcje religii prowadzone są przez kompetentne katechetki pod nadzorem Proboszcza wyżej wymienionej Parafii, ks. Adam Bobola, T.Ch.

·      Dzieci w klasach przedszkolnych z radością uczestniczą w lekcjach religii ucząc się pierwszych modlitw, jak rownież dzieci w starszych klasach z przyjemnością pogłębiają wiedzę o Bogu.

Grupa przedszkolna - Junior Kindergarden

·      Program opiera się na zajęciach, które polegają na nauce poprzez zabawę.

·      Zapoznanie z literami: nauka pisania i rozpoznawania kształtów liter.

Grupa przedszkolna - Senior Kindergarden

Do podstawowych celów programu nauczania w klasie przedszkolnej należą:

·      Rozwój mowy dziecka.

·      Zapoznanie ze środowiskiem społecznym i światem przyrody.

·      Przygotowanie do nauki pisania i czytania w klasie pierwszej.

Zadania te osiągamy przez różnorodne zajęcia i zabawy. Korzystamy z wielu źródeł literatury dziecięcej oraz z podręczników: "Świat przedszkola – uczymy się czytać i pisać" G. Rachlewicz i "Już w szkole" pod kierownictwem S. Doroszuk.

Klasa I

·      Progarm zawiera regularną naukę czytania i pisania. Wykorzystuje się polski elementarz i zeszyty ćwiczeń z Polski oraz szereg ćwiczeń zredagowanych przez nauczyciela.

·      Nauka wierszy i piosenek stosowna dla tej grupy wiekowej.

Klasa II

·      Program obejmuje umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów, umiejętność przepisywania i pisania tekstów.

·      Uczniowie wykonują ćwiczenia gramatyczne, ortograficzne i słownikowe. Uczniowie częsciowo korzystają z podręczników i zeszytów ćwiczeń wydanych przez ZNP w Kanadzie jak również innyc materialow sprowadzonych dla potrzeb szkoły z Polski.

·      Nauka okolicznościowych wierszy i piosenek stosowna dla tej grupy wiekowej.

Klasa III

·      Doskonalenie umiejętności czytania i pisania

·      Utrwalanie pisowni wyrazów z ó/u, rz/z, ch/h, sz, cz.

·      Rozpoznawanie rzeczownika, czasownika i przymiotnika.

·      Zapoznanie z legendami o powstaniu państwa polskiego oraz symbolami narodowymi (godło, flaga, hymn).

·      Pogłębianie wiedzy o kulturze polskiej poprzez naukę wierszy i piosenek.

Klasa IV/V

·      W programie akcentuje się wiadomości geograficzne, położenie Polski i Kanady w świecie, granice i obraz mapy Polski.

·      Opracowuje się średniowieczną część historii Polski.

·      Wykorzystanie podręczników i zeszytów ćwiczeń opracowanych przez ZNP w Kanadzie.

Klasa VI/VII/VIII

·      W ramach programu uczniowie nazywają części mowy oraz kontynuują naukę poprawnego pisania. Pracują nad poprawną budową zdań, płynnym czytaniu, umiejtnoscią wyrażania swych myśli w pisaniu i mówieniu.

·      Uczniowie poznają krainy geograficzne w Polsce, pomniki przeszłosci z historii – epokę baroku i oświecenia.

·      Dzieci przyswajają sobie wiadomości z życia polskich pisarzy i uczonych; poznają historię "Złotego Wieku".

·      W klasie VII-mej – trwa poznawanie rozwoju literatury i sztuki polskiej do końca XVIII wieku. Wymagane jest zwięzłe wyrażanie myśli, czytanie z intonacją, samodzielne pisanie wypracowań na podane tematy; znajomość historii poszerza się do czasów zaborów.

·      W klasie VIII-ej omawia się utwory literackie XIX i XX wieku, historię wojen światowych, obecną sytuację w Polsce, życie Polaków poza granicami; z geografii – bogactwa naturalne, rozwój przemysłu, rolnictwa, problemy ochrony środowiska.

·      Nauka okolicznościowych wierszy i piosenek stosowna dla tej grupy wiekowej.

Kurs kredytowy

Kurs kredytowy prowadzony jest na poziomie B (level B, LRQBD) i C (level C, LRQCU).

Zajecia na poziomie B obejmują:

·      Wprowadzenie do historii literatury polskiej okresu od sredniowiecza do oswiecenia, z próbą przyblizenia najwybitniejszych osiągniec kultury polskiej tego okresu w ramach zajec opartych na lekturze, analizie i interpretacji tekstów literackich, cwiczen porównujących oryginał oraz rózne warianty przekładów, próbach przekładów własnych, dyskusji oraz rozmaitych cwiczeniach w mówieniu i pisaniu w nawiazaniu do tekstów literackich oraz historyczno - literackich.

·      Cykl zajec dotyczacych zagadnien wspołczesnej Polski i polszczyzny, gatunkow uzytkowych tj. list, zaproszenie, zawiadomienie, ale takze sprawozdanie, reportaz, streszczenie, opis itd. W tym segmencie kursu dominuje lektura wspołczesnych tekstow literackich i publicystycznych, a takze cwiczenia w mowieniu i pisaniu rozwijane w oparciu o publikacje internetowe, radiowe i telewizyjne. Zagadnienia takie jak moda i jej rola w naszym zyciu, wybor zawodu, prawda i fałsz, pieniadze, wpływ polityki itp. sa tematami wypowiedzi pisemnych (np. pamietnikowych) i ustnych (dyskusje, kwestionariusze, wywiady etc.).

·      Cykl zajec z gramatyki jezyka polskiego, począwszy od zagadnien dotyczacych odmiennych czesci mowy (warianty deklinacyjne i koniugacyjne), skonczywszy na wybranych zagadnieniach słowotwórstwa i składni oraz rozmaite cwiczenia ortograficzne.

Zajecia na poziomie C obejmuja:

·      Wprowadzenie do literatury polskiego romantyzmu, pozytywizmu oraz Młodej Polski wraz z probą nakreslenia najwazniejszych zdarzen historycznych i kulturowych Polski drugiej polowy XVIII oraz XIX wieku w ramach zajec opartych na lekturze, analizie i interpretacji tekstow literackich, a takze histiryczno - literackich. Zagadnienia te przedstawiane są przy uzyciu urozmaiconych i najczesciej pozawykładowych strategii nauczania, aktywizujących rozmaite umiejetnosci i uzdolnienia uczniow (np. produkcja filmu, pokaz mody, proby teatralne i plastyczne).

·      Cwiczenia w mowieniu i pisaniu w odniesieniu do zagadnien wspołczesnych tekstow mowionych i pisanych, pochodzących z rozmaitych zrodel, włączywszy media, a zmierzajace do rozwiniecia i pogłebienia znajomosci zarowno wspołczesnej polszczyzny mowionej i pisanej, jak również realiow kulturowych, społecznych, ekonomicznych etc. wspołczesnej Polski.

·      Zagadnienia gramatyczne, głownie zwiazane z odmiennymi czesciami mowy i słowotworstwem, ale właczające takze najpilniejsze repetycje dotyczace fonetyki i składni. Systematyczne cwiczenia ortograficzne.

Poza wymienionymi programami szkoła oferuje specjalne pozalekcyjne programy dla dzieci i młodzieży.
ZHP
Stella Polonia